Mon ,Apr 15, 2024

சென்செக்ஸ் 73,380.76
-864.14sensex(-1.16%)
நிஃப்டி22,272.15
-247.25sensex(-1.10%)
USD
81.57
Exclusive

அடேங்கப்பா! அரிசியில இத்தன வகை இருக்கா?.. | Rice Varieties in Tamil

Nandhinipriya Ganeshan Updated:
அடேங்கப்பா! அரிசியில இத்தன வகை இருக்கா?.. | Rice Varieties in TamilRepresentative Image.

தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் அதிகம் விரும்படும் உணவு என்றால் பார்த்தால் அரிசி வகை உணவாக தான் இருக்கும். அரிசியை கொண்டு தயாரிக்கும் உணவுகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. ஆனால், அரிசி உணவு மட்டுமல்ல அரிசியிலும் ஏராளமான வகைகள் இருக்கின்றன. நம்முடைய பாட்டனார் காலத்தில் இருந்தே பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தி வரும் இந்த அரிசிகளில் புழுங்கல் மற்றும் பச்சரிசி மட்டுமே தற்போது அதிகமானோர் உண்டு வருகின்றனர். இதை தாண்டி, பிரியாணி செய்வதற்காக 'பாஸ்மதி' என்ற அரிசியை பயன்படுத்துகிறோம். 

பொதுவாக, அரிசி என்றாலே அது வெள்ளையாக தான் இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், அது முற்றிலும் தவறு. ஏனென்றால், அரிசியானது நம்முடைய சாப்பாடு தட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பு பலவகையில் பட்டைத்தீட்டப்பட்டு வெறும் சக்கையாகத்தான் வருகிறது. இந்த சக்கையை தான் நாம் தினமும் உணவாக சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதனால், பலரும் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான மற்றும் முதன்மையான காரணம். நம்முடைய பாட்டனார் காலத்திலும் அரியை தான் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தார்கள். ஆனால், நமக்கு வரும் நோய்கள் எதுவும் அவர்களுக்கு வரவில்லையே. காரணம் அவர்கள் அரிசியின் மேலே இயற்கையாக ஒட்டி வைத்திருக்கும் சத்தையெல்லாம் உதிர்காமல், பட்டை தீட்டாமல் சமைத்து சாப்பிட்டார்கள்.

அதன்படி, அந்த காலத்தில் 2000க்கும் மேற்பட்ட அரிசி வகைகள் இருந்தன. அவற்றில் கறுப்பு கவுனி, அருங்குருவை,  மாப்பிள்ளை சம்பா, காட்டுயாணம் அரிசி போன்ற ரகங்கள் அதிக பயன்களை தரக்கூடியவையாக இருந்தன. இந்த அரிசிகள் மட்டுமல்லாமல் பாரம்பரியமான அரிசி வகைகள் (arisi vagaigal) எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். 

அரிசி வகைகள் எத்தனை?

அரியான் குன்றிமணிச்சம்பா பண்ணாடி காத்தான்
அரியநாகன் குட்டாடை பத்தன்
அரிக்கிராதி குட்டைச் சிவப்பன் பள்ளிகொண்டான்
அதிக்கிராதி குங்குமச்சம்பா பன்றிக்கூரன்
அச்சதித்தவன் குங்குப் பாவை பாளை முகன்
அரைச்சம்பா குங்கும வெள்ளை பானை முகன்
அறுபதாம் குறுவை கூம்பாளை பாற் கடுக்கன்
அறுவதாங் கொடை  கூம்வாளை பாரக் கருக்கன்
அறுபதுக்கு இருபது கூகைச்சம்பா பாலுக்கினியான்
அடுக்குச்சம்பா  கைவரைச்சம்பா பிச்சாவரை
அழகுச்சம்பா கொக்கு நிறுத்துய்ய சம்பா பிசினி
அழகிய மணவாளன் கொசும்பா நெல் பிறங்கலமிட்டான்
அன்னமழகி கொம்பாளை பிரியாணிச்சம்பா
அன்னச் சம்பா கொடைக் கழகன் புத்தன் வாரி
அன்னதாளி கோடைச்சம்பா புருகு சீரகச்சம்பா
அம்பலவாணன் கோரைச்சம்பா புளுகு சீரகச்சம்பா
ஆனைக் கொம்பன் கோதண்டராமன் புழுகுச்சம்பா
ஆனைக்கோடன் கோதுமைச் சம்பா புனுகுச்சம்பா
ஆனைக் கொம்பு சம்பா கோதும்பை புழுதிக்கார்
இடையபட்டிச்சம்பா கைவரி சம்பா புழுதிபிரட்டி
இலுப்பைப்பூ சம்பா கைவிதைச் சம்பா புன்னைவனச் சம்பா
இரவாரி சங்கர வண்ணன் புன்னைப்பூச் சம்பா
இரங்கல் மீட்டான்  சடமிளகி பூபாலை பாலன்
இரங்கஞ்சம்பா சடைக்கார் பூஞ்சாலி
இராச பாலன் சண்டி கார் பூசைப்பாடி
இராச வாணன் சம்பா மோசனம் பூங்கார்
இராமபாணம் சம்பா முத்து பூவஞ்சம்பா
இருமிளகி சம்பா பூவானிசம்பா
கர்க்குச்சம்பா சாலி  பெரிய அறுபதாங் கோடை
ஈசர்கோவை  சன்னச் சம்பா பெருங்கார்
உவர்முண்டான் சன்னப் பூம்பாளை பெருவெள்ளம்
ஊசிச்சம்பா சலகண்டன் பெங்களூர் சம்பா
ஒட்டடையான் சமுத்திரம் பொய்கைச் சம்பா
ககைச்சம்பா சிங்கினிகார் பொட்டி சம்பா பொற்காளி
கசப்புச்சார் சித்திரக்காரி பொற்காலி சொக்கநாதன்
கடப்புவரகு  சித்திரக்காளி பொற்பாளை
கடப்புக்கார் சித்திரை கார் பொன்னாயகன்
கட்டச்சம்பா சித்திரை கார் (பாண்டி) மங்கலச் சம்பா
கடுகுச் சம்பா சிறுமணியன் மங்கலப் பிச்சை
கடுக்கன் பரிபாலன் சிறு நாகராசன் மதுரவேலி
கப்பக்கார் சிறுபேரா வண்ணன் மணக்கொத்தன்
கரியணிக்கட்டி சிறுகுறுவையிடைக்காட்டான் மணக்கத்தை
கருஞ்சூரை சிறை மீட்டான் மணவாளன்
கருங்கூரை சிவப்பு சித்திரை கார் மணல்வாரி
கருங்குறுவை சிவப்புக் கவுணி மணவாரிவாலன்
கருங்குருனா சின்னச் சம்பா மச்சு முறித்தான்
கண்ணகி சின்ன வாலன் மணிச்சம்பா
கண்ணாடிக் கூத்தன் சின்ன அறுபதாங் கோடை  மட்டை கார்
கண்ணாடிச் சாத்தான் சின்னட்டிச்சம்பா மரநெல்
கதலி வாழை சிதாபோக நெல் மருவில்லி
கத்தன் சீதாபோகம் மலைமுண்டான்
கத்தூரி சீத்தா வல்லிக் குறுவை மதுரவேலி
கத்தூரிவாணன் சீரகச் சம்பா மல்லி
கருவாலன் சீராமபாணம் மல்லிகை
கருவாலன் சம்பா சுருணைவாலன் மல்லிகைச்சம்பா
கருணா சுந்தர புழுகுச்சம்பா மல்லியப் பூசம்பா
கருடன் சம்பா சூரன் குறுவை மாணிக்கமாலை
கம்பன் சம்பா சூலை குறுவை மாலை புத்தன்
கம்பஞ்சம்பா சூரியச் சம்பா மாப்பிள்ளைச் சம்பா
கம்மஞ்சம்பா சூடகச் சம்பா மிளகுச் சம்பா
கருணைவாரி  செங்கல்பட்டு மின்னல் சம்பா
கருமணல்வாரி செங்கல்பட்டு சிறுமணி முக்கண்
கருத்த நெல் செங்குறுவை முண்டன்
கருப்பு அரிசி நெல் செஞ்சாலி முட்டைக்கார்
கருப்புக் கவுனி செஞ்சம்பா முத்து வெள்ளை
கருப்பக்காலி செந்நெல் (Chennel) முத்து விளக்கி
கற்பூரவாடை செந்தாழை நெல் முத்துச் சம்பா
கற்பூரப்பானை செவ்வாழை முத்து வண்ணச் சம்பா
கறுப்பாலி செவ்வாழன் முக்காச்சம்பா
கல்லுண்டை செம்மிளகி  முடுவு முழுங்கி
கல்லுருண்டை சூடகச் சம்பா முருங்கைக் கார்
கல்லுண்டைச் சம்பா செம்மழகி முள்ளுக் குறுவை
கலியன் சம்பா செம்பாளை முளை நெடுமூக்கன்
கலியுகராமன் செம்பிலிபிரியன் முனை நெடுமூக்கன்
கள்ளிமடையான் செல்லச் சம்பா முல்லைச் சம்பா
களர் சம்பா செழும்பனை முகரி மூங்கில்சம்பா
களர் பாலை செருக்குரும்பை மேகத்திரை கொண்டான்
கட்டைவாலன் சொரணாலி மைச்சம்பா
காட்டுப் பொன்னி சொரி குரும்பை மைசூர் மல்லி
காட்டுயானம் சொர்ணமசூரி மொட்டைச் சம்பா
காடைக் கழுத்தன் சொல்லச்சம்பா மொட்டைக் குறுவை
காடைக்கன்னி தங்க அரிசி நெல் யானைமுகன்
காடைச்சம்பா தானச் சம்பா வங்கி
காச்சம்பா தங்கச் சம்பா வரகஞ்சம்பா
கார்குருகை தம்பான் வரப்புக் குடைஞ்சான்
கார்த்தியசம்பா திருப்பதிசாரம் வரியான்
காளான்சம்பா திருவரங்க செந்நெல் வர்ண பொற்பாளை
காலா நமக் திருமங்கையாழ்வான் வல்லளராயன்
காலிங்கராமன் தில்லைக் கூத்தன் வண்டாளை
கிச்சலி சம்பா தில்லை நாயகன் வளைதடிச்சம்பா
குழவாழை துரை வாணன் வனச்சம்பா
குடவாழை தூயமல்லி வாசனை சீரகச்சம்பா
குலைவாழை தெக்கலூர் சம்பா வாடை
குளவாழை தேவன் சம்பா வாடன் சம்பா
குண்டுச்சம்பா தேங்காய்ப்பூ சம்பா வால் சிவப்பு
குண்டைச் சம்பா தொப்பிச்சம்பா வாரிநெல்
குதிரைவால் சம்பா தோட்டஞ்சம்பா வாலான்
குதிரை வாலன் நற்பொசும்பா வாலன் நெடுமூக்கன்
குத்தாரி நாராயணன் நெல் விங்கிநாராயணன்
குருவிக்கார் நீலஞ்சம்பா வீதிவிடங்கன்
குழியடித்தான் நூற்றிப் பத்து விஷ்ணுபோகம்
குளித்தான் நெய் கிச்சி வெந்தயச் சம்பான்
குள்ளக்கார் நெடு மூக்கன் வெள்ளை குறுவை கார்
குற்றாலன் நெல்லன் சம்பா வெள்ளைப்பொன்னி
குறக்குரு கண்ணன் நொறுங்கன் வெம்பா
குறுஞ்சம்பா  பக்கிரி சம்பா வெள்ளை மலை
குருவை நெல் பனங்காட்டு குடவாழை வெள்ளை
குடும்பை பனை முகரன் வைகுண்டா (4) (6)
குறுவை பனை முகத்தான் குரும்பை
குறுவைக் கிள்ளை பவளச்சம்பா வண்ணன்
குறுவைக் களஞ்சியம் பச்சை வண்ணன் நவரை 
குருவைக் கலையான் பச்சை நாயகன் வைகுண்டா (5)
குறுவைச் சர்க்கரை  பரிமள ராமன்

உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்துக் கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக் கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களை பின்தொடருங்கள்.

Follow @Google News: கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் நமது Search Around Web என்ற Tamil இணையதளப் பக்கத்தை இங்கே க்ளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யுங்கள். அனைத்து ட்ரெண்டிங் செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்…

தொடர்பான செய்திகள்